به صفحه اختصاصی مجموعه فرهنگی   جوانان بني هاشم عليه السلام  خوش آمدید
تعداد بازدید : 11047
  تذکر !   فقط گزارشاتی که در مدیریت سامانه و یا توسط مسئول مجموعه تایید شده باشند در این بخش نمایش داده می شوند .
 • آموزش قرآن

  عنوان : آموزش قرآن
  تعداد برنامه،اقلام : 1   تعداد برادر : 23   تعداد خواهر : 0
  تاریخ برگزاری از : 1396/07/08   تا تاریخ : 1396/07/08
  مخاطبین : کودکان   مقدار ساعت : 1   تعداد روز : 1
  شرح : صحیح خوانی قرآن
 • احکام غسل

  عنوان : احکام غسل
  تعداد برنامه،اقلام : 5   تعداد برادر : 13   تعداد خواهر : 0
  تاریخ برگزاری از : 1396/07/16   تا تاریخ : 1396/07/20
  مخاطبین : نوجوانان   مقدار ساعت : 1   تعداد روز : 5
  شرح : تشریح احکام غسل و انواع غسل ها
 • مسائل اخلاقی وتربیتی

  عنوان : مسائل اخلاقی وتربیتی
  تعداد برنامه،اقلام : 10   تعداد برادر : 26   تعداد خواهر : 0
  تاریخ برگزاری از : 1396/07/22   تا تاریخ : 1412/08/01
  مخاطبین : کودکان   مقدار ساعت : 1   تعداد روز : 10
  شرح : مسائل اخلاقی وتربیتی مختص کودکان ونونهالان
 • اعتقادی

  عنوان : اعتقادی
  تعداد برنامه،اقلام : 10   تعداد برادر : 15   تعداد خواهر : 0
  تاریخ برگزاری از : 1396/08/02   تا تاریخ : 1412/08/11
  مخاطبین : نوجوانان   مقدار ساعت : 1   تعداد روز : 10
  شرح : تشریح اعتقادات شیعی

 • احکام طهارت

  عنوان : احکام طهارت
  تعداد برنامه،اقلام : 5   تعداد برادر : 25   تعداد خواهر : 0
  تاریخ برگزاری از : 1396/08/12   تا تاریخ : 1396/08/16
  مخاطبین : کودکان   مقدار ساعت : 1   تعداد روز : 5
  شرح : تشریح احکام طهارت

1 2 3 4 5 بعدی آخرین
بازگشت